Δευτέρα 2 Ιανουαρίου 2023

Map of the Aegean in 1410 AD

 


Map of the Aegean in 1410

Balkans and western Anatolia after the battle of Ankara.


(click on the map to enlarge)


sources:

1.Constantine Plakidas, wikimedia

2.Wappenwiki


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου