Τρίτη 22 Μαΐου 2012

Long Live the King!


29 Απριλίου 2011. 
Πριν από ένα έτος, ο διάδοχος του βρετανικού θρόνου παντρεύτηκε την κοινή θνητή Κέιτ Μίντλετον. Ο γάμος της χρονιάς και για κάποιους ο γάμος του αιώνα (!).
Πλήθος καλεσμένων -βασιλείς και βασίλισσες, δούκες, πρίγκιπες, διάσημοι ηθοποιοί, τραγουδιστές, αθλητές...
Ο βασιλικός θεσμός στην Αγγλία στο επίκεντρο του κόσμου και εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο, μεταξύ των οποίων και Έλληνες εντυπωσιασμένοι από το πρωτόκολλο, τις ενδυμασίες, το εθιμοτυπικό τα φανταχτερά και τα λαμπερά.

Φωτογραφία από το βασιλικό γάμο της Βρετανίας. 
Το ζεύγος σε άμαξα με την έφιππη φρουρά.

7 αιώνες πριν.

Μέγα Παλάτιο της Κωνσταντινούπολης και στέψη του "βασιλιά των Ελλήνων" κατά τους δυτικούς.
Μέσα στην αίθουσα εισέρχεται ο νέος αυτοκράτωρ.
Οι Bαράγγοι παρατεταγμένοι εμπρός από τις κολώνες του χρυσοτρικλινίου. Με ένα παράγγελμα φέρνουν όλοι μαζί τους πέλεκείς τους, από το έδαφος στους ώμους.[1]
Ακολουθούν επευφημίες και "πολυχρονισμοί" από τους υψηλόβαθμους αξιωματούχους, τους άρχοντες, τις κεφαλές των Γενοβέζων, των Πισατών και των Βενετών.
Στη συνέχεια είναι η σειρά των Βαράγγων, οι οποίοι "πολυχρονίζουν" τον αυτοκράτορα "κατά την πάτριον ούτων γλώσσα, ήγουν Ιγκλινιστί" χτυπώντας με δύναμη τα τσεκούρια στις ασπίδες τους. [2] Οι φωνές τους χάνονται στον εκκωφαντικό κρότο των όπλων.

"Long live the King!"

Oι βάρβαροι Άγγλοι της φρουράς, ζητωκραυγάζουν για τον Έλληνα βασιλιά!

Στέψη του Ρωμαίου αυτοκράτορα (Μιχαήλ Α') 
Μικρογραφία από το χειρόγραφο του Σκυλίτζη. 13ος αι.
 Οι βαράγγοι φρουρούν το Ιερό Παλάτιο.
Μικρογραφία από το χειρόγραφο του  Σκυλίτζη. 13ος αι.
Βαράγγοι στο Παλάτι με επίσημες ενδυμασίες 
1351, την εποχή της συγγραφής του "περί Οφφικκίων"

ΠΗΓΕΣ-ΑΝΑΦΟΡΕΣ:
[1] Γεώργιος Κωδινός, Περί Οφφικκίων (...), κεφ Στ', Β 87-89
[2] "Έπειτα έρχονται και πολυχρονίζουσιν και οι Βαράγγοι, κατά την πάτριον και ούτοι γλώσσαν αυτών, ήγουν Ιγκλινιστί, τας πελέκεις αυτών συγκρούοντες, κτύπον αποτελούνται"
Γεώργιος Κωδινός, Περί Οφφικκίων (...), κεφ. Ζ' , Β 9-11