Πέμπτη 30 Απριλίου 2015

Coins of Macedon - The Argeads before Philip

Alexander I  (498-454 BC)
Octadrachm

Perdiccas II (448-413 BC)
Tetrobol

Archelaus I (413-399 BC)
Stater, Aigai

Aeropus II (399-396 BC)
Stater, Aigai

Pausanias (393 BC)
Stater, Aigai

Amyntas II (393 BC)


Amyntas III (392-370 BC)
Diobol

Alexander II (370-368 BC)
Diobol

Perdiccas III (368-359 BC)
Diobol, Pella