Κυριακή, 12 Νοεμβρίου 2017

Μάχη στο Δημητρίτζι - 1185Ἐπεὶ δ᾿ εἰς ἕνα χῶρον συνήλθοσαν ἀμφότερα τὰ στρατεύματα (ἦν δὲ οὗτος ὁ τοῦ Δημητρίτζη λεγόμενος τόπος), τότε δὴ μᾶλλον οἱ Σικελοὶ καθυπέδειξαν ὃ πεπόνθασι δείλανδρον. συμβάσεων γὰρ ἐμέμνηντο καὶ τούτων ἕνεκα διεκηρυκεύοντο πρὸς Βρανᾶν. καὶ τὰ μὲν πρῶτα Ῥωμαίοις ἥνδανε τὰ αἰτούμενα·

μετὰ βραχὺ δ᾿ οὐκέτ᾿ αὐτοὶ γεγονότες, ἀλλὰ δόλον εἶναι ὑποτοπάσαντες τὰ παρὰ τῶν ἀντιπάλων προβαλλόμενα, ἢ εἰ μὴ τοῦτο, δειλίαν γοῦν ἐκ τοῦ ἀναμφιλέκτου πρόδηλον, μὴ πολέμου ἀναμείναντες σύνθημα, μὴ σάλπιγγος ἠχὴν μήτε τι ἕτερον παράγγελμα τῶν ὅσα στρατηγοῖς εἴθισται ποιεῖν πρὸ τῶν συμπλοκῶν, προσβάλλουσι τοῖς πολεμίοις τὰ ξίφη γυμνώσαντες. οἱ δὲ μέχρι μέν τινος εὐθαρσῶς καὶ ἀνδρείως τὴν τῶν Ῥωμαίων ἐμβολὴν ἐδέξαντο καὶ καμπάς τινας καὶ ἑλίξεις ὁ πόλεμος ἔλαβε· τέλος δὲ πρὸς τὸ ὑπεράγαν ἔνθερμον τῆς Ῥωμαϊκῆς ὁρμῆς ὑπενδόντες ἔκλιναν εἰς τροπὴν καὶ ἀκόσμως ἔφευγον. ὅθεν καταλαμβανόμενοι ἀνῃροῦντο, ἐζωγροῦντο, ὠθοῦντο κατὰ ποταμοῦ τοῦ Στρυμόνος, ἐλαφυραγωγοῦντο, ἐσκυλεύοντο. 

ἤγετο δὲ ἑβδόμη τοῦ Νοεμβρίου μηνὸς καὶ περὶ δείλην ἦν τῆς ἡμέρας, ὁπότε ταῦτα ἐγίνετο.Τρίτη, 9 Φεβρουαρίου 2016

Τhe Cretan Guard - Real or not?In Osprey Men-at-Arms series' "the Varangian Guard 988-1453" a Cretan guardsman is depicted.[1]
The soldier supposedly belongs to the Cretan Guard who fought in the final siege of Constantinople in 1453.
The source mentioned is an icon from Megali Panagia in Patmos island. [7]

 1. Cretan archer. Osprey's "the Varangian guard"

Searching the subject, we discovered many icons of military saints with an almost identical clothing and equipment. [2][3][5][6][7]
Saint Theodore Teron, saint George, saint Merkourios and saint Fanourios all members of the same guard?
They wear a richly decorated cuirass- probably of hard leather-with pteryges for their waist, pinkish boots and even trousers with the same square piece of cloth on the knees.
Inside the leather corslet a long sleeved mail hauberk is worn and also rerebraces for the protection of the upper arms.
Weapons include sword, spear, bow and cuiver and round or square shield.

2.An excellent st.Theodore Stratelates slaying the dragon
3.st.Fanourios
Both works of Angelos Akotantos -15th century. From Athens byzantine museum and Heraklion icon gallery

The best and earliest of these works are signed by the painter Angelos Akotantos who lived and worked in Venetian Crete in the first half of the 15th century.
Some other icons seem to be later copies of his works (second half 15th-16th century). [5][6]

So, the question is : Could this be a realistic image of the Cretan warrior?

Let's face the facts...
Around 1450, Crete was already nearly 250 years under Venetian rule. In the Roman empire of the time, the army consisted of foreign mercenaries, few thousands of militia and city guardsmen and a handful of imperial guards and nobles.
After the civil wars and the Serbian and Ottoman conquests- already since the 1370's-  the local smiths and workshops stopped producing byzantine weapons and armors in large scale.
Probably the few rich nobles and guardsmen carried Italian or Turkish weapons.

The corslet of these saints seems rather an artistic conception. Copying the older byzantine and ancient style of cuirass with pteryges, it does not seem possible for this era.
Same goes for the wrapped boots.
Already since the 13th century a turn to unrealistic ancient looking depiction of military saints is obvious in byzantine art.
Akotantos follows this trend, in several other of his known works. [8][9]

On the other hand he seems to have painted some of the body armor and the weapons like the ones of his time.
In Archangel Michael icon, the leg protection, as well as the sabre seem contemporary.

In the icons under discussion, the mail shirt, the rerebraces, the sword and some shields could certainly be part of a 15th century Cretan warrior's armor.
Especially these hardened leather rerebraces were popular among Venetian nobles about a century earlier. The light armed locals may continued using them.

 4."Knight Collalto" - mid 14th century. Osprey's "the Venetian Empire", plate B
 5,6.Saint George killing the dragon, Saint George and Saint Mercurius. 16th century icons. Imitation of Akotantos' prototypes.

 7.The original of Osprey's plate. Saint Fanourios. Fine work of Angelos Akotantos. 15th century

8.Another depiction of st. Fanourios by the same artist. Body armor here is a stylized byzantine klivanion of earlier centuries.
9.Archangel Michael and the rich man. Here, the artist combines the unrealistic body armor with the contemporary plate leg protection. (combination with the wrapped boots seems funny)

10.Evangelist Mark -protector of Venice-  as a cardinal with his symbol, the lion.
Angelos Akotantos, mid 15th century


PS: In the same edition, we spotted some more fails, like the polearm-sickle  rhomphaia of the Varangians [11] and the weird weapon of Megalodiermineutis [12] based on an ill-shaped seal.[13]

 
                                                                                             11.        12.                                                                                              
                                                          13.

Σάββατο, 23 Ιανουαρίου 2016

The flag of Megas Doux

Megas Doux's flag 

"and they, who are in the other (ships) as commanders ("kephalai") display the usual royal flag ("flamoulon"), which is the cross with fire steels ' but him, Megas Doux, the column of the king on horse" 

( "και οι μεν εις τα έτερα (πλοία) ευρισκόμενοι άρχοντες ως κεφαλαί ιστώσι το σύνηθες βασιλικόν φλάμουλον ήτοι τον σταυρόν μετά πυρεκβόλων' ούτος δε ο μέγας δουξ την του βασιλέως στήλην ίστησιν έφιππον" )

-Pseudo-Codinos, De officialibus palati Constantinopolitani (Peri offikion)


Megas Doux was the General commander of the byzantine Navy since the 1080's.
His flag that in this passage is described, was similar to one of the "Royal Flags (flammoula)" as it is also mentioned in the same source.
The column with the emperor's equestrian statue was undoubtedly that of Justinian's in the Augoustaion main square of Constantinople.
It is described by various pilgrims and travelers and survived until short after 1453 and the Ottoman conquest of the city. 

Justinian's statue on the column (left, contemporary drawing 1430 -right, modern representation)

the emperor in a ship with 5 flags (Skylitzes manuscript 12-13th cent)


Πέμπτη, 30 Απριλίου 2015

Coins of Macedon - The Argeads before Philip

Alexander I  (498-454 BC)
Octadrachm

Perdiccas II (448-413 BC)
Tetrobol

Archelaus I (413-399 BC)
Stater, Aigai

Aeropus II (399-396 BC)
Stater, Aigai

Pausanias (393 BC)
Stater, Aigai

Amyntas II (393 BC)


Amyntas III (392-370 BC)
Diobol

Alexander II (370-368 BC)
Diobol

Perdiccas III (368-359 BC)
Diobol, Pella

Παρασκευή, 5 Σεπτεμβρίου 2014

"Ταξιδιωτικός οδηγός" ΑμφίποληςΕν αναμονή του ανοίγματος του περιβόητου τάφου στο λόφο Καστά της Αμφίπολης και καθώς αρκετοί φιλίστορες και περίεργοι φθάνουν στον χώρο, θα παραθέσουμε κάποια από τα ενδιαφέροντα μνημεία της περιοχής, ώστε να μην φύγουν απογοητευμένοι οι επισκέπτες από τον φυλασσόμενο και φυσικά κλειστό στο κοινό, τάφο.

Η Αμφίπολη βρίσκεται στις εκβολές του Στρυμόνα και στο μυχό του κόλπου του Ορφανού, σε έναν όμορφο και πλούσιο σε ιστορία τόπο.

 Xάρτης της περιοχής
(κλικ για μεγέθυνση)


AΡΧΑΙΑ ΑΜΦΙΠΟΛΙΣ

Η αρχαία Αμφίπολις ιδρύθηκε το 437/6 π .Χ. από τους Αθηναίους σε θέση παλαιότερου οικισμού. Ο αρχαιολογικός χώρος είναι εκτεταμένος και ουσιαστικά αποτελεί όλο το τμήμα γης που περικλείεται από την στροφή της κοίτης του Στρυμόνα, λίγο πριν την εκβολή του.
Μικρό μόνο μέρος της αρχαίας πόλης έχει αποκαλυφθεί. Στα νότια διακρίνονται τα ερείπια του Γυμνασίου και ρωμαϊκής οικίας, ενώ προς βορρά μέρος των τειχών της πόλης -στο χώρο που κάθε καλοκαίρι γίνεται το φεστιβάλ Αμφίπολης.
Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα είναι οι αρχαία γέφυρα του 5ου αι.π.Χ (πόρος του Μαρμαρίου κατά τον Μεσαίωνα) από την οποία εκτός από τα πέτρινα θεμέλια, έχει διατηρηθεί πλήθος ξύλινων πασσάλων.

 χάρτης της Αρχαίας πόλης

 τοιχογραφία από οικία ελληνιστικών χρόνων

τα τείχη

η αρχαία γέφυρα

ΜΟΥΣΕΙΟ

Το μουσείο της Αμφίπολης είναι ένα μικρό και σύγχρονο μουσείο με αξιόλογα ευρήματα. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν έγχρωμα αγγεία με παραστάσεις κλασικής εποχής, χρυσά κοσμήματα και η αργυρή λάρνακα με το χρυσό στεφάνι, που πιθανόν ανήκουν στον Σπαρτιάτη στρατηγό Βρασίδα. Ο τάφος του στρατηγού βρίσκεται στην πίσω αυλή του μουσείου.

 Αγγείο με αμαζονομαχία

 η αργυρή λάρνακα και το χρυσό στεφάνι, πιθανότατα του Σπαρτιάτη στρατηγού Βρασίδα


ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΜΦΙΠΟΛΙΣ

Η πόλη συνέχισε να ακμάζει και τη ρωμαϊκή περίοδο, καθώς ήταν σημαντικός σταθμός στην Εγνατία Οδό. Με την έναρξη των βαρβαρικών επιδρομών όμως, συρρικνώθηκε εντός σαφώς μικρότερου περιβόλου τειχών. Παρά το μικρό της πλέον μέγεθος διατήρησε τη σημασία της, όπως δείχνουν οι 4 βασιλικές που ανασκάφθηκαν εντός της πόλης και διέθεταν περίτεχνο μαρμάρινο διάκοσμο και ψηφιδωτά.
Ο αρχαιολογικός χώρος είναι επισκέψιμος.

 παλαιοχριστιανική Αμφίπολις

σχέδιο της πόλης

ο αρχαιολογικός χώρος

κιονόκρανο 4ου-5ου αιώνα μ.Χ

ΛΕΩΝ

Δεν θα αναφερθούμε αναλυτικά στον λέοντα της Αμφίπολης, καθώς και η παραμικρή λεπτομέρεια για αυτόν έχει περιγραφθεί  στα πρόσφατα ρεπορτάζ... Σε γενικές γραμμές, πρόκειται για μνημείο των τελών του 4ου αι.π.Χ. η φυσική θέση του οποίου ήταν στην κορυφή του τύμβου Καστά και όχι δίπλα στη σιδερένια γέφυρα, ενώ η βάση του χτίσθηκε στις αρχές του 20ου αιώνα από υλικό που προερχόταν από τον περίβολο.

ο λέοντας στο βάθρο του
λεπτομέρεια...

ΠΥΡΓΟΙ ΚΑΙ ΚΑΣΤΡΑ

Στην περιοχή συναντάμε τρεις πύργους και τα ερείπια ενός κάστρου της βυζαντινής εποχής.
Ο πύργος του Μαρμαρίου (Μαρμάριο λεγόταν ο μικρός οικισμός που αντικατέστησε την Αμφίπολη) βρίσκεται δίπλα στα αρχαία τείχη και τον σύγχρονο δρόμο. Χτίσθηκε το 1367 από τους αδελφούς Αλέξιο και Ιωάννη και παραχωρήθηκε στην Μονή Παντοκράτορος του Αγίου Όρους που οι ίδιοι ίδρυσαν.

Απέναντι, ο πύργος του Χάνδακα (ελαφρώς προγενέστερος) άνηκε στη Μονή Ζωγράφου.

Βορειότερα, ο πύργος της Κούτζης (Ευκαρπίας) σώζεται σε κακή κατάσταση. Είναι ορατός από τον δρόμο, χωρίς όμως εύκολη πρόσβαση.

Και οι 3 πύργοι εξυπηρετούσαν ανάγκες τόσο φρούρησης, όσο και συγκέντρωσης της σοδειάς και ανήκαν (κατά την κτίση τους ή περιήλθαν αργότερα) σε μονές του Αγίου Όρους.

Το κάστρο της Χρυσόπολης από την άλλη, αναπτύχθηκε τον 10ο αιώνα με την παρακμή της Αμφίπολης, και οι οχυρώσεις του ενισχύθηκαν κατά το οχυρωματικό πρόγραμμα του Ανδρόνικου Γ' Παλαιολόγου (14ος αιώνας). Σώζονται τμήματα μόνο των τειχών, δίπλα στη λιμνοθάλασσα που φιλοξενεί φλαμίνγκο και άλλα είδη υδρόβιων πτηνών.
 Χρυσόπολις

πύλη Χρυσοπόλεως

η λιμνοθάλασσα δίπλα στο κάστρο

Στα δυτικά και στους πρόποδες των Κερδυλλίων υπάρχουν ερείπια χωριών που εγκαταλείφθηκαν σε διάφορες φάσεις κατά τον 20ο αιώνα, καθώς και η μεταβυζαντινή (ή βυζαντινή κατά άλλους) μονή των Ταξιαρχών στο Καστρί. Η περιοχή είναι κατάφυτη, ενώ αξίζει μια επίσκεψη και στο Αηδονοχώρι, μικρό χωριό με όμορφη παραδοσιακή αρχιτεκτονική.

το ερειπωμένο πλέον Καστρί
 η μονή ΤαξιαρχώνΤέλος, όσο για τον τύμβο Καστά...ας κάνουμε υπομονή και ας ελπίσουμε να μας αποκαλύψει κάτι ενδιαφέρον...